Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, με Διεθνή συμμετοχή

Θεσσαλονίκη
26 - 28 Φεβρουαρίου 2015

Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Συνδιοργάνωση
:
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος

Πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου: www.ngimscongress2015.gr