Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος

Συρράκο Ιωαννίνων, 13-14 Σεπτεμβρίου 2013

Οργάνωση:
Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατολογίας
Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνδιοργάνωση:
Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & 
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπό την αιγίδα: Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας