Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Επείγουσες καταστάσεις στη Νεφρολογία

 

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης

Ξενοδοχείο " Z PALACE"

Ξάνθη, 18-20 Ιουνίου 2010