Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017

Ενημερωτική – Εκπαιδευτική – Προληπτική Ημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Θεσσαλονίκη
13 Απριλίου 2013

Hyatt Hotel

Ενημερωτική - Εκπαιδευτική - Προληπτική Ημερίδα

Διοργάνωση: Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος"