Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Παχυσαρκία: η βασική αιτία των επιμέρους διαταραχών του μεταβολικού συνδρόμου

Αλεξανδρούπολη
31 Οκτωβρίου 2015

Η εκδήλωση οργανώνεται από την ΕΙΕΠ, με τη συμβολή της Β΄Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, καθώς και με τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας για την Παχυσαρκία της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας.