Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Ξενοδοχείο Royal Olympic,
Αθήνα

27-28 Νοεμβρίου 2015

Διοργάνωση: Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου