Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

8ο έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας

Ξενοδοχείο Valis
Αγριά Βόλου

11-12 Σεπτεμβρίου 2015

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατολογίας, Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ενδοκρινολογική Εταιρεία