Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

3η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”

Αθήνα
17 - 19 Σεπτεμβρίου 2015

Αίγλη Ζαππείου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης