Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Υπέρταση, συνοδά νοσήματα και καρδιαγγειακή πρόληψη: Σύγχρονες προσεγγίσεις

 

Επιστημονική Συνάντηση

Ξενοδοχείο 4 Εποχές

Αριδαία, 20-22 Νοεμβρίου 2009