Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017

Ημερίδα Κλινικής Ανοσολογίας

 

Ημερίδα

Κέντρο Διάσωσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ., Αμφιθέατρο Ι

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2012