Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017

«Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, στόχος η ρύθμιση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαρίνης 7%»

 

Επιστημονική Εκδήλωση

Ξενοδοχείο "ΔΙΟΝ ΠΑΛΑΣ" 

Πιερία, 28 Ιουνίου 2009