Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

3ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

 

Οργάνωση:  Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας

Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ξενοδοχείο:"LARISSA IMPERIAL"

Λάρισα, 10-12 Μαρτίου 2011