Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

«Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισής τους σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες»

 

Επιστημονική Διημερίδα

Ξενοδοχείο "Kazarma Lake Resort" 

Λίμνη Πλαστήρα, 5 Νοεμβρίου 2011