Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017

Μετεκπαιδευτική Ογκολογική Ημερίδα

 

Οργάνωση:  Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βέροιας

Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου

 

Βέροια, 3 Μαρτίου 2012

 

Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.