Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

 

Οργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας

Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ξενοδοχείο "LARISSA IMPERIAL" 

Λάρισα, 28-30 Μαρτίου 2013