Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Συνδιοργάνωση ΕΠΒΕ, ΕΕΠΕ και ΕΕΕ, Επιστημονικής Διημερίδας με Θέμα «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (ΕΕΕ) - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων απεδέχθη την πρόσκληση της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (ΕΠΒΕ) και της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ) να συνδιοργανώσει Επιστημονική Διημερίδα με Θέμα «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ' ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου» στην Θεσσαλονίκη 17-18 Ιουνίου 2016 (Χώρος διεξαγωγής: Grand Hotel Palace).

Η Εκδήλωση θα αφιερωθεί στην μνήμη του εκλιπόντα αγαπητού Συναδέλφου Φώτιου Ηλιάδη δραστήριου μέλους της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας και της ΕΠΒΕ.

Παρακαλούμε να σημειώσετε έγκαιρα στο ημερολόγιο σας την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση που σηματοδοτεί τις στενές σχέσεις της Παθολογίας με συναφείς ειδικότητες όπως η Ενδοκρινολογία, ώστε να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε.

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του Επιστημονικού Προγράμματος.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ευστράτιος Μαλτέζος
Πρόεδρος ΕΠΒΕ

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Α' Αντιπρόεδρος ΕΠΒΕ