Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) διανύει ήδη το όγδοο έτος λειτουργίας της συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών και στην ενημέρωσή τους στις σύγχρονες εξελίξεις της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας.
Μετά από την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Φεβρουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Β.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλει τη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24-28 Φεβρουαρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες με την Ε.Π.Β.Ε. Επιστημονικές Εταιρείες, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσεκτική κατάρτιση του Επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου, ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές εξελίξεις της Παθολογίας. Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις σε όλα τα πεδία της Εσωτερικής Παθολογίας μεταφέροντας και τη διεθνή εμπειρία σε ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Φιλοδοξία της Ε.Π.Β.Ε. είναι να αποτελέσει το Συνέδριό μας ένα καινοτόμο θεσμό στο χώρο της Παθολογίας και σημείο αναφοράς στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Β.Ε. προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του Συνεδρίου, έχοντας την πεποίθηση και την προσδοκία ότι θα αποτελέσει ένα βήμα επιμόρφωσης, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους Παθολόγους αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων καθώς και με τους επαγγελματίες υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Καθηγητής Ευστράτιος Σ. Μαλτέζος
Πρόεδρος της Ε.Π.Β.Ε.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες για τα μέσα προβολής του Συνεδρίου.