Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Μέλη - Αίτηση

Για να γίνετε μέλη της Εταιρείας Παθολόγων Βορείου Ελλάδος, συμπληρώστε την αίτηση μέλους και στείλτε την μας στο e-mail της ΕΠΒΕ.
   
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ:
(δυνατότητα εκτύπωσης από word document)
 
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ:
(δυνατότητα εκτύπωσης από pdf document)
 
Σημείωση: Για την έγκριση της αίτησης εγγραφής μέλους απαιτείται η επισύναψη σύντομου βιογραφικού σημειώματος και τίτλου σπουδών, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας.