Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2017

Καταστατικό


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το καταστατικό της Εταιρείας Παθολόγων Βορείου Ελλάδος 
εδώ.