Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017

Καταστατικό


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το καταστατικό της Εταιρείας Παθολόγων Βορείου Ελλάδος 
εδώ.