Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Διοικητικό Συμβούλιο


2014 - 2016Πρόεδρος:
Ευστράτιος Μαλτέζος

A΄ Αντιπρόεδρος:
Απόστολος Χατζητόλιος

Β΄ Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Νταλέκος

Γενικός Γραμματέας:
Δημήτριος Παπάζογλου

Ταμίας:
Χρήστος Σαββόπουλος


Mέλη:
Δημήτριος Σκούτας
Στέφανος Μυλωνάς

Γεώργιος Λιάμης
Σπυρίδων Μπακατσέλος

Εξελεγκτική επιτροπή:
Νικόλαος Παπάνας

Σπυρίδων Φωτιάδης
Δημήτριος Αγαπάκης2011 - 2013


Πρόεδρος:
Απόστολος Χατζητόλιος

A΄ Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Νταλέκος


Β΄ Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Παπάζογλου


Γενικός Γραμματέας:
Αριστείδης Τσαχουρίδης


Ειδικός Γραμματέας:
Μαριάνθη Αρχανιωτάκη


Ταμίας:
Χρήστος Σαββόπουλος


Mέλη:
Γεώργιος Λιάμης

Χρήστος Κούτρας

Εξελεγκτική επιτροπή:
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ

Καραγιάννης Αστέριος
Σιμελίδης Δημήτριος2009 - 2011


Πρόεδρος:
Απόστολος Χατζητόλιος


Αντιπρόεδρος:
Εμμανουήλ Πάγκαλος


Γενικός Γραμματέας:
Αριστείδης Τσαχουρίδης


Ειδικός Γραμματέας:
Μαριάνθη Αρχανιωτάκη


Ταμίας:
Χρήστος Σαββόπουλος


Mέλη:
Θεόδωρος Μηλίδης

Χαράλαμπος Λέτζος
Ανδρέας Κουνανής