Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Συχνότητα της παγκρεατίτιδας και του παγκρεατικού καρκίνου σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη πολυκεντρική μελέτη (SAVOR-TIMI 53) του αναστολέατου DPP-4 σαξαγλιπτίνη

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να υπολογίσει τη συχνότητα παγκρεατίτιδας και παγκρεατικού καρκίνου στη μελέτη SAVOR-TIMI 53 trial. Ένα σύνολο 16.492 ασθενών με διαβήτη τύπου 2 και ≥40 ετών με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση σαξαγλιπτίνης ή placebo και παρακολουθήθηκαν για 2.1 χρόνια.

Οι ερευνητές ανέφεραν 35 επεισόδια παγκρεατίτιδας σε κάθε σκέλος σε ένα σύνολο 63 ασθενών, 33 στην ομάδα της σαξαγλιπτίνης  (0.40%) και 30 στην ομάδα ελέγχου (0.37%, hazard ratio (HR) of 1.09 (95%CI: 0.66–1.79, P = 0.80). Δεν υπήρχαν διαφορές στο χρόνο έναρξης, στους παράγοντες κινδύνου, στη βαρύτητα και στο τελικό αποτέλεσμα στις δύο ομάδες. 

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης 5 και12 περιπτώσεις παγκρεατικού καρκίνου στην ομάδα της σαξαγλιπτίνης και της ομάδας ελέγχου αντίστοιχα (HR: 0.42 [0.13–1.12], P = 0.09).

Συμπερασματικά, στη μελέτη SAVOR-TIMI 53 ο κίνδυνος για εκδήλωση παγκρεατίτιδας, μετά από 2.1 χρόνια παρακολούθησης σε τύπου 2 διαβητικούς που χορηγήθηκε σαξαγλιπτίνη, ήταν χαμηλός και εμφανώς παρόμοιος με αυτόν του placebo, χωρίς επίσης σημεία αυξημένου κινδύνου για παγκρεατικό καρκίνο.

 

Diabetes Care